Størrelsen på en gaula-ørret ligger vanligvis mellom 1-3 kilo. Og det er svært sjelden vi fanger fisk under halvkiloen.

Ørretfiske i den anadrome delen av gaulavassdraget er godt kjent blant de mest ivrige lokale fiskerene, men offentlig har dette vært godt bevart hemmelighet over lengre tid. Det er derfor en glede at Salmon Experience i samarbeid med Wangensteen Flyfishing nå kan tilby fiske etter grov brunørret på de vald vi formidler.

Selv oppdaget vi dette nærmest ved en tilfeldighet for et par år siden, og siden den gang har fangstene vært mange og store. I likhet med mer kjente ørretstammer i området (jølsterørret) vokser gaula-ørreten svært raskt. Grunnen til dette er at ørreten går over til fiskediett på et tidlig stadium.

    

Elveierlaget har vedtatt at ørretfiske i den anadrome delen kan starte fra 1.mai. På denne tiden går elva som regel med liten vannføring og temperaturen er lav. Dette medfører at ørreten holder seg dypt i vannmassene og ønsker ikke å bruke for mye energi på matsøk. Vi har hatt svært god uttelling under slike forhold med synkeliner og store nymfer eller streamere. Når vi kommer i overgangen til juni forandrer dette seg. Med varmere vann kommer klekkingene som vedvarer utover denne måneden. Store ørreter som vaker med jevne mellomrom er som en drøm for enhver fluefisker. I denne perioden finner vi selvsagt frem flyteliner og tørrfluer. Synet av en 2-kilos ørret som kommer opp og suger i seg en døgnflue i overflaten er magisk, også for en lidenskapelig laksefisker.

Størrelsen på en gaula-ørret ligger vanligvis mellom 1-3 kilo. Og det er svært sjelden vi fanger fisk under halvkiloen. Eksemplarer på mellom 3-5 kilo blir landet og observert hvert år. Den største ørreten vi kjenner til som er fanget på et av de  vald vi disponerer , dro vekta til hele 7,4 kilo. Med femmerstang kan vi garantere at dette er en helt rå opplevelse!

Salmon Experience og Wangensteen Flyfishing er stolte av å kunne formidle eksklusivt ørretfiske på noen av de beste strekningen i vassdraget.

Ta gjerne Kontakt for booking, priser og mer info.

Mvh

Svein Petter Erdal

+47 99 15 83 00

Tom A. Wangensteen

+47 47 26 55 49